Sambandsradio over mobilnettet heter også PoC ( Push to talk over Cellular )

Du fåt da et eget landsdekkende lukket radiokommunikasjonssystem, uten basestasjoner, antenner og dyr infrastruktur. 


Det gir en rask måte å nå større meneskegrupper ved å trykke på en knapp istede for å ringe rundt til mange. Velg hvem som skal ha tilgang til dine kanaler og talegrupper.

Tidligere har radiokommunikasjon via VHF og UHF nettet vært svært begrenset pga rekkevidde. Men POC gir deg dekning som en mobiltelefon.
I tillegg kan du spore enhetene via GPS og bruke dem som personlige alarmer.